… a doprava ve Znojmě se zastavila

Malebné jihomoravské město Znojmo je ve svém širším jádru protaženějšího charakteru, přesně tak, jak diktují obklopující údolí řeky Dyje a potoků Gránického a Leska. Tento fakt do jisté míry určuje slabší body dopravní průchodnosti. Klíčový se zdá býti prostor, kde komunikace protínají osu vlakového nádraží – jsou to dva body, nadjezd severně a podjezd jižně nádraží, kudy proudí většina dopravy ve východo-západním směru. Takže zamezení provozu i jen v jednom směru na nadjezdu u nádraží v rámci rekonstrukce vyvolalo vcelku silný a pro Znojmo ne tak známý efekt – vznik kilometrových kolon vozidel. Tož Brňáci a Pražáci se u nás teď budou cítit jako doma – nejspíš až do podzimu, jestli nastalá situace neuvede v činnost nějaké rezervní aktivity a nepřinese nečekaná řešení.

zacpa04

zacpa02

zacpa01