Pravěká studna

Při archeologickém průzkumu v okolí Znojma byla odkryta studna cca 4500 let stará v rámci osady z téže doby, a protože podloží se v této z geologického hlediska krátké době nikterak nezměnilo, do druhého dne po odkrytí byla naplněna vodou a opět fukční 😉

V lokalitě vykopávek se zpravidla nachází velmi pestrá směsice různě hlubokých a tvarovaných výkopů dle tvarů pravěkých objektů nebo metody průzkumu. Následující sonda si vyžádala použití standardní vojenské lopatky.

Archeologický výkop
Archeologický výkop